Start / Analys / Sverige och Kina i återblick 2023 – en sammanställning från Nationellt kunskapscentrum om Kina

Sverige och Kina i återblick 2023 är den första kronologiska översikten i sitt slag. Den presenterar ett urval av händelser i de bredare svensk-kinesiska relationerna under 2023, och består av en tidslinje och en serie tematiska analystexter som belyser olika områden.

2023 var året då Kina avskaffade sina covidrestriktioner och Xi Jinping påbörjade sin tredje mandatperiod som landets president. Sverige var ordförandeland i EU, som lanserade sin nya riskminimeringspolitik gentemot Kina. Kriget i Ukraina rasade vidare utan att Kina fördömde Rysslands aggression. I svensk media uppmärksammades forskningssamarbeten med Kina, kinesisk påverkan, politiken mot Taiwan och kinesiska investeringar.