Start / Analys / Kinas kontroll över sällsynta jordartsmetaller och vad den innebär för Sverige
MicrosoftTeams-image (1)

Hanna Franzén/TT

Kina kontrollerar i dag tillgången till många av de mineral och mineralprodukter som anses viktiga för den gröna omställningen i Sverige och andra EU-länder. I mars 2023 presenterade EU-kommissionen ett förslag till förordning om kritiska råvaror, European Critical Raw Materials Act, som bland annat noterade att de sällsynta jordartsmetaller (rare earth elements, REE) som brukas inom EU nästan uteslutande raffineras i Kina. Dessa metaller används bland annat för att producera komponenter som är centrala i tillverkningen av elfordon och vindturbiner.

Detta näst intill totala beroende av Kina – en ekonomisk och militär stormakt som dessutom varken är demokratisk eller erkänns som en marknadsekonomi av EU – skapar försörjningsrisker för den europeiska tillverkningsindustrin. EU-kommissionen klassificerade redan 2011 REE som ”kritiska” råvaror, dels på grund av deras ekonomiska betydelse och dels eftersom Kinas dominanta ställning i leveranskedjan skapar osäkerhet kring framtida försörjning.

I denna brief behandlas följande frågor: Hur har Kina uppnått kontroll över REE och vad innebär detta för Sverige? Vad gör Kina för att upprätthålla sin dominerande ställning? Vad kan Sverige och EU göra för att minska riskerna med detta beroende? Kan det svenska företaget LKAB:s uppmärksammade fyndighet i Kiruna, benämnd som Per Geijer-fyndigheten, bidra till att mildra försörjningsriskerna?

Om författaren

Relaterade inlägg