Start / Analys / Kan vi lita på Tiktok?
China US Trump Tiktok Wechat Order

AP/TT

Sammanfattning

  • Videodelningstjänsten Tiktok lanserades av moderföretaget Bytedance 2016 och nådde snabbt globala framgångar. 2023 omnämndes företaget för andra gången på tidskriften TIMEs lista över de 100 mest inflytelsefulla företagen i världen. Trots det fortsätter kritiken mot Tiktok, som är kopplad till risker för otillbörlig påverkan av innehåll och tillgång till användardata, att utgöra föremål för debatt.

  • Tiktok avfärdar regelrätt kritiken med att upprepa att den kinesiska staten varken har direkt inflytande över Tiktok eller indirekt inflytande över moderföretaget Bytedance. Det finns visserligen inga bevis för att kommunistpartiet de facto utövar påverkan på Tiktok, men eftersom Bytedance är baserat i Kina och därmed måste bedriva sin verksamhet i enlighet med kinesisk lag, kan det resultera i att Tiktoks verksamhet påverkas om vidhängande utmaningar inte adresseras på rätt sätt.

  • Mot bakgrund av återkommande avslöjanden om anställda som otillbörligen får tillgång till data återstår det att se huruvida beslutsfattare kommer att bedöma de åtgärder som Tiktok vidtagit för att skapa säkrare processer kring hantering av användardata i USA och EU som tillräckliga. Mest pressande är oklarheter kring Tiktoks integritetspolicy som uttrycker att insamlad data kan delas med andra affärsenheter inom koncernen, inklusive den av kinesiska staten delvis ägda affärsenhet som äger licensen till systerappen Douyin.

  • Det finns flera utmaningar kopplade till Tiktoks ”transparenscenter”, en sökbar hubb med information. Tiktok delar fortfarande inte sin API (Application Program Interface) och har därtill infört omfattande restriktioner kring tillgång till den begränsade mängd öppna data som forskare kan få tillgång till. Förutsättningarna innebär att det är svårt att säkerställa att det inte sker otillbörlig påverkan av innehåll och att datahanteringen är säker.

  • I dagsläget har Tiktok inte visat att de föreslagna och redan implementerade lösningarna för att råda bot på nämnda säkerhetsutmaningar erbjuder den säkerhet som utlovas. Huruvida detsamma gäller för andra Bytedance-appar riktade mot den västerländska marknaden, som videoredigeringsappen CapCut eller Slack-utmanaren Lark, och andra appar kopplade till andra kinesiska entreprenörer, som e-handelsplattformarna Shein och Temu, bör studeras närmare.

Om författaren

Relaterade inlägg