Start / Analys / Få skillnader i svensk folkopinions syn på Kina
Sverige och Kina

Foto: Janerik Henriksson / TT

Sammanfattning

  • Denna studie är baserad på SOM-institutets nationella opinionsundersökning från år 2021. I undersökningen fick respondenterna ta ställning till åtta påståenden om Kina. Till skillnad från de flesta andra studier som presenterar svensk opinion om Kina har resultaten i denna rapport brutits ned utifrån demografiska faktorer som ålder, könsidentitet, bostadsregion och utbildningsnivå. Rapporten undersöker därutöver hur partisympatier påverkar den svenska opinionens uppfattning om Kina.
  • Svenskarna är bland de mest negativa folken i världen i sin syn på Kina. Undersökningen visar att svenskar är kritiska framför allt till Kinas hantering av demokratiska rättigheter och landets agerande internationellt. Samtidigt vill relativt många att Sverige ska samarbeta med Kina.
  • Oavsett partitillhörighet har svensk opinion en samsyn kring Kina. Viss variation finns i respondenternas inställning till ökade investeringar från Kina, där de som sympatiserar med partier till höger är en aning mer kritiska.
  • Det finns inga större variationer mellan olika samhällsgruppers inställning till Kinas rättighetssituation eller internationella agerande. Viss variation finns dock i frågor som rör Sveriges bilaterala relationer med landet. Män och äldre är till exempel mer positivt inställda till ett ökat svenskt samarbete med Kina. Vidare visar respondenter som är bosatta i Göteborg, där många har erfarit positiva effekter av kinesiska investeringar i form av arbetstillfällen en mer positiv inställning till ökade investeringar från Kina än respondenter i andra delar av landet.

Om författarna

Relaterade publikationer