Start / Analys / Kinas digitala centralbanksvaluta e-CNY: Ett steg mot internationalisering av yuanen?
China CIFTIS

 Andy Wong/AP/TT

Sammanfattning  

 • I maj 2019 blev Kina den första stora ekonomin att lansera ett storskaligt pilotprojekt
  för en digital centralbanksvaluta. De huvudsakliga skälen bakom lanseringen är enligt
  Kinas centralbank att öka den finansiella stabiliteten och inkluderingen. Samtidigt
  finns ambitioner att sprida användningen av den digitala valutan internationellt.
 • Det inhemska mottagandet av den digitala centralbanksvalutan har hittills varit
  relativt svalt hos konsumenter och företag. Trots att Peking har använt flera
  policyverktyg för att öka användningen av den digitala valutan står den bara för en
  bråkdel av all yuan som finns i omlopp.
 • Den digitala valutans tekniska och regulatoriska modell kan öka den kinesiska statens
  kapacitet för finansiell övervakning avsevärt. Om dessa möjligheter missbrukas kan
  det få allvarliga konsekvenser för privatpersoners och företags integritet.
 • Kina har under en längre tid uttryckt en vilja att öka den internationella användningen
  av sin valuta och utmana den amerikanska dollarns ledande roll i det globala
  finansiella systemet. Med tanke på den pågående trenden där vissa länder försöker
  minska sitt beroende av dollarn, och de effektivitetsfördelar som Kinas digitala
  valuta har i gränsöverskridande betalningar, har Kina en chans att fylla ett tomrum.
 • Liksom den traditionella valutan möter den digitala versionen hinder i form av
  robusta kapitalkontroller. Så länge dessa är på plats lär inte en digitalisering vara
  ett framgångsrikt hjälpmedel för en internationalisering av Kinas valuta.
 • Det försprång Kina har fått genom att vara tidigt ute med digitaliseringsprocessen kan
  ge landet möjligheter att påverka globala standarder för digitala centralbanksvalutor.
  Samtidigt är det osannolikt att västerländska demokratier skulle överväga att
  anpassa sig till kinesiska riktlinjer.

 

Om författaren

Relaterade inlägg