Start / Om oss

Om NKK

Nationellt kunskapscentrum om Kina (NKK) bedriver policyrelevant och forskningsbaserad analys och rådgivning om Kinarelaterade ämnen. 

Chinese style buildings in Beihai Park, Beijing, China, Asia

Bild: Specialiststock/TT

Med syftet att bättre förstå Kina

Kina påverkar Sverige inom en lång rad områden. Centrumets målsättning är att bidra till en långsiktigt höjd kunskapsnivå om Kina i det svenska samhället. Vi fokuserar på frågor av särskild vikt för svenska intressen.

Tillkomst

NKK etablerades 2021 efter en överenskommelse mellan Regeringskansliet och Utrikespolitiska institutet (UI). Huvuddelen av verksamheten finansieras genom ett statligt anslag.

Vårt uppdrag

NKK arbetar med policyrelevant forskning, löpande omvärldsanalys, sammanställningar och granskning av befintlig forskning och kunskap, samt rådgivning till beslutsfattare. Vi samarbetar även med andra kunskapsproducerande organisationer och intressenter både i Sverige och internationellt.

Kunskapsstöd

NKK:s primära målgrupper är Regeringskansliet och statliga myndigheter. Andra målgrupper inkluderar riksdag, kommuner, regioner, akademi, näringsliv, fackföreningar och civilsamhället. NKK genomför möten, dragningar, presentationer och diskussioner med målgrupper inom ramen för centrumets uppdrag. Kunskapsstödet utgår från svenska perspektiv och intressen samt kunskap om svenska förhållanden.

En del av Utrikespolitiska insitutet

NKK är ett separat centrum vid Utrikespolitiska institutet (UI). NKK delar kontor med resten av UI och samarbetar tätt med UI:s andra program och centrum. NKK ansvarar för Kinafrågor på UI, medan institutets Asienprogram täcker övriga Asien och Oceanien.

Besök ui.se

Läs mer om NKK:s anställda

Våra medarbetare

Senaste om NKK i media

Läs mer här