Start / Nyheter / NKK välkomnar Henrik Wachtmeister som gästforskare

Henrik Wachtmeister

Nationellt kunskapscentrum om Kina (NKK) och Stockholm Centre for Eastern European Studies (SCEEUS) välkomnar Henrik Wachtmeister som gästforskare till mars 2023.

Henrik forskar om globala energisystem vid Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet. En stor del av Henriks forskning har fokuserat på modellering och analys av framtida oljeproduktion samt även förnybara energikällor, metaller och omställningsdynamik. Just nu fokuserar Henrik på rysk-europeiska energirelationer, bland annat hur EU-policies påverkar ryska olje- och gasintäkter. Henrik undervisar även i energisäkerhet och andra energirelaterade kurser. Tidigare har Henrik varit gästforskare vid China University of Petroleum, Beijing, Tokyo Institute of Technology och Stanford University.

Som gästforskare på NKK och SCEEUS kommer Henrik att utföra ett analysprojekt om energirelationerna mellan Ryssland och Kina sedan Rysslands invasion av Ukraina, den 24 februari 2022.

Mer information om Henrik finns här.

Dela

Relaterade nyheter