Start / Expertgrupp

NKK:s expertgrupp

NKK:s expertgrupp består av personer med expertis inom Kinarelevanta frågor. Gruppen träffas regelbundet och bistår centrumet med nätverkande samt ger förslag på inriktning av verksamheten.

Expertgruppens medlemmar:

  • Daniel Wolvén, Utrikesdepartementet (ordförande)
  • Oscar Almén, Totalförsvarets forskningsinstitut
  • Jonas Berggren, Svenskt Näringsliv
  • Frederick Fooy, Myndigheten för psykologiskt försvar
  • Jakob Hallgren, Utrikespolitiska institutet
  • Helena Linde, Sveriges Kommuner och Regioner
  • Eva Svedling, Naturvårdsverket
  • Marina Svensson, Lunds universitet
  • Åsa Törnlund, Landsorganisationen i Sverige
  • Annika Widell, Kommerskollegium

Vill du komma i kontakt med någon av våra medarbetare?

NKK:s medarbetare

Presskontakt

Press och media