en-logo-original

Policyrelevant och forskningsbaserad analys och rådgivning i frågor som rör Kina

Vi är ett fristående nationellt kunskapscentrum vid Utrikespolitiska institutet

Vilka vi är Besök ui.se

Aktuellt

VÅRA SENASTE Publikationer

NYHETSBREV

Få koll på våra publikationer och evenemang - skriv upp dig för NKK:s utskick!

Nyhetsbrevet släpps i regel varannan vecka och innehåller en kortare analys eller rapport om aktuellt ämne, samt information om aktuella publikationer och evenemang.

RESURSER

photo-1578495959700-a617c3600026

Sverige och Kina i återblick 2023 - hur utvecklades relationerna under året?

En kronologisk översikt över ett urval av händelser i de bredare svensk-kinesiska relationerna under 2023.

Kontaktytor

Kontaktytor mellan Sverige och Kina

Sverigekartan utgör den första geografiska kartläggningen av svenska kontakter med Kina. Syftet med kartläggningen är att fördjupa förståelsen av Sveriges kontakter med Kina och hur de varierar över landet. 

Prenumerera                                                                                                                                       Till resurser

Kina och Ryssland

Kinesiska nyckeltrender

SÄKERHET OCH PÅVERKAN