en-logo-original

Policyrelevant och forskningsbaserad analys och rådgivning i frågor som rör Kina

Vi är ett fristående nationellt kunskapscentrum vid Utrikespolitiska institutet

Vilka vi är Besök ui.se

Aktuellt

VÅRA SENASTE Publikationer

SVERIGE OCH KINA I ÅTERBLICK

Kina och Ryssland

Kinesiska nyckeltrender